Kryteria diagnostyczne neurologicznego zespołu paraneoplastycznego (NZP) 3:

Kryteria pewnego NZP:

1. Klasyczny NZP i nowotwór, który rozwija się w ciągu 5 lat od rozpoznania zaburzenia neurologicznego Kryteria diagnostyczne...