Zespół objawów, zwany zespołem Cushinga wywołany jest stanem zwiększonego wydzielania glikokortykoidów – hiperkortyzolemią. Ze względu na przyczyny wyróżniamy egzo- i endogenną hiperkortyzolemię. Zespół objawów, zwany zespołem Cushinga wywołany ...