Alfafetoproteina jest białkiem o masie 70 kDa występującym w największych stężeniach u płodu. Gen dla tego białka znajduje się na 4 chromosomie, obok genu dla albuminy. Czas półtrwania alfafetoproteiny wynosi 4,5 dnia. W surowicy płodu pełni taką ...