Od czasu wykrycia przez Koprowskiego w 1979 roku antygen CA 19-9 jest szeroko stosowanym markerem nowotworowym. Podwyższone stężenia tego antygenu w surowicy stwierdza się w wielu jednostkach chorobowych.
Od czasu wykrycia przez Koprowskiego ...