Badania epidemologiczne wykazały silną zależność pomiędzy przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby wywoływanym przez wirusa HBV a występowaniem raka wątrobowokomórkowego (Rysunek 1)(1,9,12,14,15).
Badania epidemologiczne wykazały silną zależ...