Marta Ciosmak: Panie ministrze, w jaki sposób realizowany będzie Program Zwalczania Chorób Nowotworowych? Prof. Zbigniew Religa, Minister Zdrowia: W pierwszych dniach stycznia została powołana Rada, która będzie realizowała Program Zwalczania Chor...