Zachorowanie na chłoniaki w ciąży jest rzadkie. Według szacunkowych danych występuje z częstością 1 na 1000-6000 ciąż. Należy jednak wspomnieć, że chłoniaki są czwartymi pod względem częstości występowania nowotworami złośliwymi w ciąży.