Śródpiersie umiejscowione jest w centralnej części klatki piersiowej, ograniczone bocznie przez jamy opłucnowe. Okolica ta, ze względu na różnorodność procesów chorobowych stanowi przedmiot zainteresowania licznych dziedzin medycyny: onkologii, he...