Wykrycie pierwotnego ogniska nowotworowego u chorych z rozpoznanymi ogniskami przerzutowymi jest jednym z najtrudniejszych wyzwań diagnostycznych dla współczesnych metod obrazowych.
Wykrycie pierwotnego ogniska nowotworowego u chorych z rozpo...