Tomografia komputerowa pozwala nie tylko na wizualizację i różnicowanie zmian nowotworowych wątroby; jednym z kierunków rozwoju technik obrazowych jest określenie związków między anatomopatologia, histologią i obrazem uzyskiwanym dzięki TK.
...