Gen BRCA2 zidentyfikowano w rok po odkryciu genu BRCA1 (Wooster i in., 1995). Mutacje w obu genach powiązano ze zwiększonym ryzykiem rozwoju nowotworów piersi i jajników. Funkcje białka BRCA2 pozostają o wiele słabiej poznane w porównaniu z białk...