Drobnokórkowy rak szyjki macicy jest stosunkowo rzadkim nowotworem (do 5% wszystkich raków szyjki). Jest to jednak rak wyjątkowo agresywny, charakteryzujący się bardzo szybkim rozsiewem w stosunkowo wczesnej fazie. Rokowanie w momencie wykrywcia j...