Dotychczas przeprowadzone badania potwierdziły przydatność spektroskopii rezonansu magnetycznego (MRS) in vivo w ocenie profilu metabolicznego guzów. Widmo protonowe raka szyjki macicy charakteryzuje się obecnością rezonansu trójglicerydów. W przy...