Znanych jest ponad 100 typów i podtypów nowotworów umiejscowionych w różnych narządach organizmu człowieka. Mimo tej heterogenności spowodowanej różnym genotypem oraz specyficznością tkanki, z której pochodzi nowotwór, fenotyp prawie każdej komórk...