Rak trzustki jest jedną z wiodących przyczyn zgonów z powodu nowotworów w Stanach Zjednoczonych. Wskaźniki 5-letniego przeżycia wynoszą zaledwie około 4%. Skuteczne leczenie możliwe jest jedynie w przypadku całkowitej resekcji chirurgicznej. Niest...