Rak płuc pozostaje jednym z głównych problemów zdrowia publicznego w krajach uprzemysłowionych. Obecnie stwierdza się zwiększenie częstości występowania raka płuc w grupie osób nie palących, co wiąże się z koniecznością stworzenia nowych strategii...