W czasie wstępnych badań przesiewowych piersi wykrywa się około 4,1-7,7% zmian, które są najprawdopodobniej łagodne. Wykrycie tego rodzaju ognisk wiąże się najczęściej z zaleceniem powtórnego badania kontrolnego w krótkim okresie czasu. Radiolodzy...