Leczenie chirurgiczne pozostaje jedynym skutecznym sposobem postępowania w raku wątroby. Wyleczenie może być uzyskane za pomocą resekcji miąższu lub przeszczepu wątroby. Niestety u większości chorych występuje mniej lub bardziej nasilona niewydoln...