Rak z komórek nerkowych stanowi 1-3% nowotworów trzewi. Postęp w zakresie metod obrazowania oraz coraz częstsze wykonywanie badań z różnych wskazań klinicznych spowodowały, że wiele nowotworów nerki udaje się wykryć we wczesnym stadium, kiedy ich ...