Nowoczesne postępowanie w raku sutka obejmuje wiele technik leczniczych , w tym zabieg chirurgiczny, radioterapię i leczenie ogólne. Decyzja o sposobie leczenia w konkretnym przypadku zależy od zaawansowania choroby i rokowania; powinna być podejm...