Obrazowanie wczesnej tętniczej fazy może być optymalne dla wykrycia raka komórek wątrobowych dzięki CT. Ale gdy ognisko zostanie już znalezione będziesz chciał poczekać kilka sekund aby ocenić hemodynamikę guza, mówi badanie prezentowane w grudniu...