Rak żołądka jest nowotworem przewodu pokarmowego wykrywanego corocznie u ponad 5000 osób w Polsce. W Stanach Zjednoczonych zajmuje 14 miejsce wśród wszystkich nowotworów. Jednakże, jeśli chodzi o śmiertelność z powodu nowotworów, zajmuje dużo wyżs...