Leczenie raka przełyku polega na operacyjnym usunięciu guza. Zabieg może polegać na rozległym wycięciu przełyku i odtworzeniu ciągłości przewodu pokarmowego. Leczenie raka przełyku polega na operacyjnym usunięciu guza. Zabieg może polegać na rozl...