Rak przełyku jest nowotworem, który rokuje źle. Chorzy są diagnozowani w zaawansowanym stadium, zwykle w stanie znacznego niedożywienia lub kacheksji
Rak przełyku jest nowotworem, który rokuje źle. Chorzy są diagnozowani w zaawansowanym stadi...