BCT (z ang. breast conserving therapy) jest techniką chirurgiczną alternatywną dla mastektomii, w leczeniu chirurgicznym wczesnych postaci raka sutka.
BCT (z ang. breast conserving therapy) jest techniką chirurgiczną alternatywną dla mastekt...