ORLANDO, FL – Ponowna, pooperacyjna ocena stopnia zaawansowania guzów głowy i szyi dokonywana wyłącznie za pomocą PET lub CT może być trudna.
ORLANDO, FL – Ponowna, pooperacyjna ocena stopnia zaawansowania guzów głowy i szyi dokonywana wyłąc...