Przegląd ostatnich badań nad wykrywaniem guzów pokazał, że algorytmy CAD płuc (computer aided detection-CAD) rozwinęły się, stając się niewątpliwie przydatne dla radiologów.
Przegląd ostatnich badań nad wykrywaniem guzów pokazał, że algorytm...