Mimo ostatnich postępów badania radiologiczne klatki piersiowej wciąż mają ograniczoną zdolność wykrywania małych guzów płuc. Co jest największym problemem? Niezdolność do wykrywania zmian ukrytych za kością lub innymi przykrywającymi strukturami....