Dr Aaron Link z University of Michigan ze współpracownikami przeprowadzili metaanalizę 16 badań, które porównywały kolonoskopię wirtualną z konwencjonalną.
Pomimo ciągłych postępów w kolonografii tomografii komputerowej (TK) lub rezonansu ma...