Siatkówczak (retinoblastoma) to jeden z częstszych nowotworów złośliwych u dzieci, najczęstszy nowotwór wewnątrzgałkowy. Może występować w postaci dziedzicznej oraz niedziedzicznej, różniąc się objawami i patogenezą. Postać dziedziczna predysponuje do rozwoju wtórnych nowotworów.
W zależności od ośrodka klinicznego, metody leczenia siatkówczaka bywają różne. Nieustannie poszukuje się nowych metod terapii, innych niż enukleacja gałki ocznej. W “Journal of Clinical Oncology” opublikowano wyniki niemieckiego badania oceniającego długoterminowe przeżycie 633 pacjentów leczonych w przeszłości w krajowym okulistycznym ośrodku referencyjnym z powodu dziedzicznej postaci siatkówczaka metodami innymi niż enukleacja gałki ocznej. Pięcioletnie przeżycie całkowite dzieci z dziedzi...