Generyczne i kliniczne zróżnicowanie raka piersi stanowi wyzwanie w identyfikacji najlepszej opcji terapeutycznej. W lipcowym wydaniu “The New England Journal of Medicine” opublikowano wyniki wieloośrodkowego badania drugiej fazy ̶...