Generyczne i kliniczne zróżnicowanie raka piersi stanowi wyzwanie w identyfikacji najlepszej opcji terapeutycznej. W lipcowym wydaniu „The New England Journal of Medicine” opublikowano wyniki wieloośrodkowego badania drugiej fazy ̶...