Dziedziczne mutacje w genach odpowiedzialnych za naprawę DNA (np BRCA2) mogą być związane z podwyższonym ryzykiem raka prostaty prowadzącego do zgonu. Czy są przesłanki do rutynowego wykonywania testów w tym kierunku? Na łamach czasopisma New England Journal of Medicine ukazały się wyniki badania oceniającego częstość występowania wad w naprawie DNA u pacjentów z rozsianym lub miejscowym rakiem prostaty. Do badania włączono 692 mężczyzn z rozsianym rakiem prostaty, niezależnie od wywiadu rodzinnego w kierunku tej choroby. Przy pomocy sekwencjonowania DNA oceniono obecność mutacji w zakresie 20 genów związanych z naprawą DNA. Wykryto 84 mutacje u 82 mężczyzn (11,8%). Wady te dotyczyły 16 genów, w tym BRCA2 (u 37 badanych – 5,3%), ATM (11 mężczyzn – 1,6%), CHEK2 (10 mężczyzn – 1,9%), BRCA...