MABp1 (Xilonix, XBiotech Inc)- nowe przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko interleukinie-1α znacząco poprawia wyniki kliniczne oraz przeżycie całkowite u objawowych pacjentów z zaawansowanym, przerzutowym rakiem jelita grubego, u których w...