MABp1 (Xilonix, XBiotech Inc)- nowe przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko interleukinie-1α znacząco poprawia wyniki kliniczne oraz przeżycie całkowite u objawowych pacjentów z zaawansowanym, przerzutowym rakiem jelita grubego, u których wcześniejsza chemioterapia (z zastosowaniem oksaliplatyny i irinotekanu) nie przyniosła poprawy. Wykazano, że MABp1 o 76 proc. zwiększa kliniczną odpowiedź na leczenie, w porównaniu do placebo. Wyniki badania trzeciej fazy oceniającego MABp1 zaprezentowano podczas osiemnastego Światowego Kongresu Nowotworów Przewodu Pokarmowego w Barcelonie, w czerwcu 2016 roku. Do badania włączono 309 objawowych (prezentujących objawy typu: zmęczenie, ból, niedożywienie, ocena w skali ECOG 1 lub 2, spadek masy ciała) pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita gru...