W „JAMA Internal Medicine” ukazały się wyniki badania oceniającego związek czynników socjoekonomicznych oraz dostępu do opieki zdrowotnej ze śmiertelnością z przyczyn ogólnych, sercowo-naczyniowych oraz nowotworowych u pacjentów z cukr...