Na łamach “JAMA Oncology” ukazały się wyniki pierwszego randomizowanego badania dotyczącego zapobiegania kardiotoksycznego efektu trastuzumabu. W badaniu w latach 2007-2011 wzięło udział 19 ośrodków klinicznych w Holandii, oceniono w nim czy kandesartan- antagonista receptora angiotensyny II może zapobiegać lub łagodzić wywołanemu przez trastuzumab efektowi toksycznemu na serce. Na łamach “JAMA Oncology” ukazały się wyniki pierwszego randomizowanego badania dotyczącego zapobiegania kardiotoksycznego efektu trastuzumabu. W badaniu w latach 2007-2011 wzięło udział 19 ośrodków klinicznych w Holandii, oceniono w nim czy kandesartan- antagonista receptora angiotensyny II może zapobiegać lub łagodzić wywołanemu przez trastuzumab efektowi toksycznemu na serce. Do b...