Na łamach “The Lancet Oncology” ukazały się wyniki brytyjskiego badania trzeciej fazy porównującego skuteczność radioterapii konwencjonalnej z hipofrakcjonowaną z wysokimi dawkami frakcyjnymi w raku gruczołu krokowego. W badaniu wykazano, że hipofrakcjonowana radioterapia w dawkach 60 Gy w 20 frakcjach  nie jest mniej skuteczna od konwencjonalnej radioterapii frakcjonowanej stosowanej w dawce 74 Gy w 37 frakcjach i jest zalecana jako nowy standard terapii (radioterapia z pól zewnętrznych) w przypadku raka gruczołu krokowego. Do badania w latach 2002-2011 włączono 3216 mężczyzn z lokalnie zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego (pT1b–T3aN0M0) z 71 ośrodków klinicznych. Przypisano ich losowo (1:1:1) do otrzymywania konwencjonalnej radioterapii w dawce: 74 Gy w 37 frakcjach pr...