Mutacje BRAF, działając za pośrednictwem szlaku kinazy białkowej aktywowanej mitogenem (ang. mitogen-activated protein kinase, MAPK) działają onkogennie i biorą odział w patogenezie niedrobnokomórkowego raka płuca (ang. non-small cell lung cancer,...