Obecnym standardem w terapii pacjentów z przerzutowym mięsakiem tkanek miękkich jest zastosowanie doksorubicyny. Średni czas przeżycia całkowitego dla pacjentów poddanych terapii wynosi 12-16 miesięcy, a obecne schematy leczenia nie poprawiają tyc...