Pacjentom z przerzutowym, opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego (metastatic castration-resistant prostate cancer, mCRPC) w terapii proponuje się leki wpływające na receptory androgenowe (ang. androgen receptor signaling, ARS) lub taksany....