W czerwcowym wydaniu „The Lancet Oncology” opublikowano wyniki wieloośrodkowego badania porównującego skuteczność i bezpieczeństwo dwóch terapii: monoterapii niwolumabem z terapią łączną niwolumab plus ipilimumab u pacjentów z rakiem drobnokomórko...