Pembrolizumab jest przeciwciałem monoklonalnym, wiążącym się z receptorem programowanej śmierci komórki (PD-1). Udowodniono, że immunoterapia skierowana na receptory białka PD-1 wykazuje aktywność w wielu typach nowotworów. W czerwcowym wydaniu „T...