Interpretacja przesiewowych mammografii jest trudnym zadaniem i może prowadzić zarówno do nadinterpretacji jak i do otrzymania wyników fałszywie-ujemnych.
W majowym wydaniu „JAMA” opublikowano wyniki wieloośrodkowego brytyjskiego badania z p...