Liczne badania sugerują, że odpowiedź na terapię lekami skierowanymi przeciwko receptorowi nabłonkowego czynnika wzrostu (obecnie znanemu jako ERBB2, ang. human epidermal growth factor receptor-2, ale w obecnym badaniu jako HER2) różni się w zależ...