W kwietniowym wydaniu „The Lancet Oncology” opublikowano wyniki badania drugiej fazy (HERACLES) oceniającego skuteczność przeciwnowotworową podwójnej terapii celowanej (lapatynib i trastuzumab) w HER-2 dodatnim, przerzutowym raku jelita grubego op...