W wielu badaniach wykazano, że osoby chore na nowotwór będące w związku małżeńskim mają lepsze wyniki w zakresie przeżycia ogólnego, w porównaniu do osób samotnych. Jednak mechanizm tej zależności pozostawał niejasny. W kwietniowym wydaniu “...