Rola badań obrazowych w obserwacji chorych z zaawansowanymi nowotworami płaskonabłonkowymi głowy i szyi z zajęciem węzłów chłonnych (stadium N2 lub N3) po chemioradioterapii w leczeniu pierwotnym, w porównaniu do usunięcia węzłów chłonnych szyi (a...