GIST (ang. gastrointestinal stromal tumors), czyli nowotwory podścieliskowe, są najczęstszymi nowotworami przewodu pokarmowego pochodzenia mezenchymalnego. Większość z nich zawiera mutacje genu KIT lub PDGFRA, ale w około 10-15 proc. przypadków ni...