Dodanie bewacyzumabu, humanizowanego przeciwciała monoklonalnego wpływającego na VEGF (czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego), do standardowego schematu neoadjuwantowej chemioterapii u pacjentek z HER2-ujemnym, przerzutowym rakiem piersi poprawi...