Liczne badania wykazały niski współczynnik α/β w raku prostaty, co sugeruje, że radioterapia hipofrakcjonowana może zwiększać biologiczną dawkę promieniowania do guza, bez zwiększania toksyczności wobec układu moczowo-płciowego i przewodu pokarmow...