Dotychczasowe wyniki uprzednio leczonych pacjentów z zaawansowanym, przerzutowym rakiem niedrobnokomórkowym płuca (non-small-cell lung cancer, NSCLC) nie są zachęcające. W marcowym wydaniu „The Lancet” opublikowano wyniki wieloośrodkowego badania ...